Perfect service in air transportation

LOJİSTİĞİN RİSKLERİ

LOJİSTİĞİN RİSKLERİ

Lojistik, çeşitli risklere maruz kalabilecek karmaşık bir süreçtir. Nakliye işi ile ilgilenen şirketler lojistikte risk yönetim planlarını en ideal çerçevede gerçekleştirerek, firmaların minimum zararla krizleri atlatabilmesini sağlar. Belli kurallar etrafında gelişen ani olaylara karşı risk analizi yapmak ve tedbirli olmak risk oluşmasını en aza indirir. Belli aralıklarla tekrarlanan riskler, tedarik zincirinin eksik yada hatalı işlemesi sonucu oluşur.

Lojistiğin riskleri nelerdir?

Üretimde yaşanan eksiklikler, taşıma zorlukları ve ürünün kalitesiz olması riski oluşturan temel unsurlar arasında bulunur. Limak Logistic firmaların işleyiş sürecinde karşılaşabilecekleri risklere karşı hazırlıklı olmaları konusunda lojistik destek sağlar. Riskler, lojistik faaliyetlerinin etkinliğini ve verimliliğini olumsuz etkileyebilir. Lojistik firmaları, hizmet alanları için hayati önem taşıyan risk analizi sayesinde, yaptıkları işin risk tablosunu da netleştirebilmektedirler. Yapılan işte, risk nerede, mevcut riskin kontrol edilebilirlik derecesi nedir, işin kârı ve maliyeti ne kadar? gibi sorulara verilen cevaplar, risk analizini doğru yapabilmeyi ve etkin risk yönetimini sağlayabilmeyi mümkün kılmaktadır. Lojistik hizmet sağlayıcıların risk yönetiminde başarılı olabilmesi için yöneticisinden çalışanına kadar kuralları belirlenmiş, denetlenebilir ve ölçümlenebilir bir sistem kurgulamış olmaları gerekmektedir. 

İşte lojistiğin karşılaşabileceği ana riskler:

 • Tedarik Zinciri Kesintileri

Tedarik zincirinin herhangi bir noktasında yaşanan kesintiler, ürünlerin taşınmasını, depolanmasını veya üretimini etkileyebilir. Doğal afetler, lojistik ağdaki arızalar, grevler, politik çalkantılar gibi beklenmedik olaylar tedarik zincirini kesintiye uğratabilir.

 • Tedarikçi Riskleri

Tedarikçilerin finansal problemleri, kalite sorunları veya üretim kapasitelerindeki düşüşler gibi nedenlerle tedarik zincirinin sağlamlığı tehlikeye girebilir.

 • Gümrük ve Yasal Uyum Sorunları

Farklı ülkelerin gümrük mevzuatı ve yasal düzenlemelerine uyum sağlamak zor olabilir. Gümrük işlemlerinde yaşanan gecikmeler veya belge eksiklikleri, ürünlerin zamanında teslim edilmesini engelleyebilir.

 • Taşıma Sorunları

Fiziksel taşımacılık sırasında ortaya çıkabilecek sorunlar, hasarlı ürünler, geç teslimatlar veya kayıp kargolar gibi riskleri içerir. Aynı zamanda, taşıma maliyetleri ve yakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar da lojistik maliyetlerini etkileyebilir.

 • Stok Yönetimi Zorlukları

Stokta fazlalık veya eksiklik, etkin stok yönetiminin zor olduğu durumlarda mali kayıplara ve müşteri memnuniyetsizliğine neden olabilir.

 • Veri Güvenliği ve Bilişim Tehditleri

Lojistik süreçlerinde kullanılan bilgi sistemlerine yönelik siber saldırılar ve veri güvenliği ihlalleri, tedarik zincirini riske atabilir ve iş sürekliliğini tehlikeye sokabilir.

 • Maliyet Artışları

Yakıt fiyatları, döviz kurları ve diğer ekonomik faktörlerdeki dalgalanmalar, lojistik maliyetlerini artırabilir ve kâr marjlarını olumsuz etkileyebilir.

 • Sürdürülebilirlik ve Çevresel Riskler:

Lojistik süreçleri, çevresel etkileri nedeniyle sürdürülebilirlikle ilgili riskler taşır. Fosil yakıtların kullanımı, emisyonlar ve atık yönetimi gibi konularda sürdürülebilirlikle uyumlu çözümler geliştirilmelidir.

Lojistiğin riskleri 

Lojistik hizmet sağlayıcıları, faaliyetleri sırasında farklı risk grupları ile karşı karşıya kalabilmektedirler. Bu riskleri aşağıdaki şekilde gruplamamız mümkündür:

 • Finansal Riskler

 • Stratejik Riskler

 • Fiziki Riskler

 • Operasyonel Riskler

 • Tabii Afetler, Kazalar ve Terör Olayları 

Risklerle başa çıkmanın ilk şartı, risklerin yaratacağı krizlere karşı hazırlıklı olmaktır. Bu da ancak, henüz riskin ortaya çıkmadığı, sorun olmadığı dönemde alınacak tedbirlerle sağlanabilir. Değişim yönetimi, politik riskler , müşteri memnuniyeti, e-ticaret lojistiği, birleşme ve satın alma riskleri, marka repütasyonu da başlıca stratejik riskler arasında yer almaktadır. Terörizm ve sabotaj, kargo güvenliği, kargo hasarları, üçüncü şahıslara verilen zararlar, hasar yönetimi, depolama ve elleçleme hasarları, araç güvenlikleri, hava şartları ve iklimsel problemler fiziki risklerdir. Çalışan uyumluluğu, işe alma, çalışan güvenliği, IT bağlılığı, filo yönetimi, kontrat sorumlulukları, tedarikçi yönetimi, varlıkların kullanımı ve yönetimi, yasalara uyum gibi konular da operasyonel riskler başlığı altında ele alınmaktadır. Ve tabii ki doğal afetler ve terör olayları da tüm dünyada risk yönetimi kapsamında değerlendirilmesi gereken oldukça önemli konular arasındadır. Lojistik firmalarının karşılaşacağı risklerden ayrıca bahs edelim.

Finansal riskler

Lojistikte risk yönetimi firma bazında hayati önem taşır. Anlık gelişen problemlerin yanı sıra istenen sonuçlara ulaşamamak da bir risk teşkil eder. Finansal riskler kategorisinde yer alan kalemler, firmaların yıllık kâr- zarar maliyetlerini belirler. Lojistik firmalar, risk yönetimlerinde izlediği tutarlı politikalarla beklenmedik sonuçları öngörebilir. Farklı risk türlerinde hizmet veren yönetici firmalar, analizler sayesinde tüm durumları absorbe edebilir. Yüzeysel incelemelerin yanı sıra her bir risk grubunun detaylı analizi firmanın gelir gider dengesinin oluşmasını sağlar. Finansal riskler başlığı altında kontrat yönetimleri, kredi çözümleri, hazineden alınan finansal destekler ve likidite düzenlemesi gibi konuları sayabiliriz. Finansal riskler başlığı altında likidite yönetimi, hazine riskleri, kredibilite yönetimi ve kontrat denetimlerini saymamız da mümkündür.

Stratejik riskler

Riskler her koşulda aniden ortaya çıkan durumlardır. Lojistik işi ile ilgilenen firmaların sık karşılaştığı risk sorunlarına karşı geliştirilen çözümler sayesinde her duruma hazırlıklı olabilirsiniz. Müşteri memnuniyeti, satın alma konuları, politik durumlar ve değişim yönetimi gibi faktörler stratejik risk grubuna örnek olarak verilebilir. Lojistik destek sağlayıcılar, hizmet sektöründe hayati önem arz eden riskleri tablo ile analiz ederek zararları minimize eder. Mevcut riskleri kontrol altında tutmayı amaçlayan lojistik firmalar, kâr ve maliyet analizleri ile de şirketlere değer kazandırır. Uzmanlaşmış çalışanlarla farklı konulara uygun bilgi birikimi olan Limak, risk yönetimi konusunda başvurulacak kaynaklar arasında yer alır. 

Fiziki riskler

Lojistik sürecin doğal işleyişini kolaylaştıran yöntemler, mali ve sektörel bazda daha emin adımlarla ilerlemeyi sağlar. Şeffaf olarak ilerleme imkanı sunan süreç, hasarların tespit ederek önlem alınma sürecine katkıda bulunur. Kontrol, raporlama ve gözden geçirme gibi aşamalardan geçen riskler, tedarik zincirinin düzenli işleyişini etkiler. Üçüncü şahıslara verilen zararlar, depolama ve elleçleme sorunları, araç güvenliği, iklimsel koşulların yanı sıra hava şartları da fiziksel risk grubunda yer alan kalemler arasında en çok bilinenlerdir. Kargoların güvenli olarak istenen lokasyonlara ulaştırılması da fiziksel risk grubunda yer alır.

Operasyonel riskler

Risk analizleri aşamalarının doğru olarak yönlendirilmesi, firmaların dengelerinin oluşmasına katkı sağlayan önemli bir süreçtir. Hedeflere ulaşmak için doğru programlama tekniklerini kullanarak ilerlemek ve riskin bertaraf edilmesi için farklı yöntemler geliştirilir. Bu aşamada tercih edilecek çalışanların uyum içerisinde olması önemli bir detaydır. Stratejik riskler arasında bulunan filo yönetimi, kontrat imzaları, IT bağlılığı, işe alım süreçleri ve yasal prosedürler sigorta işlemlerinin daha düzenli olmasına katkı sağlar. 

Tabii Afetler, Kazalar ve Terör Olayları

Risk geniş kapsamda ele alındığında birden fazla konuyu içine alan bir oluşumdur. Dünya genelinde belli başlı bazı faktörler: tabii afetler ve terör olayları ortak risk grubunda yer alır. Doğal afetler, aniden gelişen kazalar ve terör olayları geniş kapsamlı içeriği ile risk grubunda önemli bir yere sahiptir. Lojistik firmaların düzenli aralıklarla yaptıkları risk analizleri ile tablo daha da netleşir. Yapılan işin kâr marjı, risk oluşma düzeyi, maliyeti ve diğer unsurlar ele alınarak ideal bir tablo düzenlemesi yapılır.

Risklerin farkında olmak ve lojistik süreçlerini bu risklere karşı korumak için etkin risk yönetimi stratejileri uygulamak, lojistik faaliyetlerinin verimliliğini artırmada önemlidir. Lojistik yöneticileri, beklenmedik durumlarla başa çıkabilme kabiliyetini geliştirmek için esnek ve dayanıklı tedarik zincirleri oluşturmalıdır. Ayrıca, tedarikçi ilişkilerini güçlendirmek ve tedarik zincirinin farklı aşamalarındaki performansı izlemek için verileri kullanmak da önemlidir. Limak Logistic firmalara risk analizleri konusunda yeterli desteği sağlayarak verimin artmasına katkıda bulunur. Siz de lojistik süreçlerinizi daha sağlıklı bir hale getirmek için  Limak Logistic ayrıcalıkları üzerinden sunulan farklı hizmetlerden yararlanabilirsiniz.