Perfect service in air transportation

ULUSLARARASI LOJİSTİK – DÜNYA TİCARETİNE AÇILAN KAPI

ULUSLARARASI LOJİSTİK – DÜNYA TİCARETİNE AÇILAN KAPI

Uluslararası lojistik nedir? Lojistik “taşımacılıkdan” farklı mı? Uluslararası lojistik kavramı hangi anlamı kapsar? Hangi hizmetleri sunar? Uluslararası lojistiğin avantajları nelerdir? Sorularınıza blogumuzda cevap bula bilirsiniz.

Uluslararası lojistik nedir?

Uluslararası ticaret faaliyetlerinin temelinde lojistik yatar. Lojistik sadece bir “taşımacılık” kavramı olarak düşünülememeli, içerisinde farklı faaliyeti barındırır. Lojistik müşterilerin ihtiyacını karşılamak üzere ürün, servis ve bilgi akışının başlangıçtan son ana kadar yönetilmesini ifade eder. Tüm planlama, uygulama, taşıma, depolama gibi hizmetler lojistik operasyonunun bir parçasıdır. Lojistik operasyonlarında amaç ürünün ya da malzemenin doğru zamanda, doğru şekilde, doğru yere ulaşmasını sağlamaktır. Tüm koşulların uygun olması ve taşımacılığın her kaleminin kusursuz işlemesi gerekir.

Uluslararası lojistik farklı ülkeler arasında yürütülen ticaret faaliyetleri, lojistik firmaları aracılığı ile gerçekleştirilir. İşletmelerin tedarik zinciri ve düzenlemesinden sorumlu olan lojistik çalışanları, uluslararası platformda ürün ve hizmetlerini en iyi şekilde gerçekleştirmek üzere görevlendirilirler. Uluslararası lojistik aslında “lojistik” kavramına oranla daha yeni bir olgudur. Uluslararası alandaki taşıma işlemlerinin tüm operasyon süreci şeklinde bir tanımlama yapılabilir. Uluslararası lojistik hizmeti pek çok sorumluluğu kapsar. Uluslararası Lojistik, ülkeler için ithalat ve ihracatın en önemli kalemlerinden biridir. Bu nedenle tamamen profesyonel firmalar aracılığı ile bu operasyon gerçekleştirilmelidir.

Uluslararası lojistik, farklı ülkeler arasındaki mal ve hizmetlerin etkili bir şekilde taşınması, depolanması ve yönetilmesini sağlayan bir süreçtir. Bu süreç, küresel ticaretin büyümesi ve uluslararası işbirliğinin artmasıyla önem kazanmıştır.

Uluslararası lojistik, tedarik zinciri yönetiminin bir parçası olarak faaliyet gösterir. Tedarik zinciri üretimden başlayarak ürünlerin tüketiciye ulaşana kadar olan süreçteki tüm faaliyetleri içerir. Uluslararası lojistik, ürünlerin üretim yerinden, depolama alanlarına, limanlara, havaalanlarına veya sınır kapılarına ulaştırılmasını, oradan da hedef ülkeye veya bölgeye dağıtılmasını kapsar.

Uluslararası lojistik faaliyetleri, aşağıdaki gibi çeşitli unsurları içerebilir:

  • Taşımacılık

Deniz yolu, hava yolu, karayolu ve demiryolu gibi farklı taşıma modlarının kullanılmasıyla ürünlerin hareket ettirilmesini içerir.

  • Gümrük işlemleri

Farklı ülkelerin gümrük mevzuatına uygun olarak ürünlerin gümrüklerde işlemlerinin yapılmasını sağlar.

  • Depolama ve stok yönetimi

Ürünlerin geçici olarak depolanması ve stok seviyelerinin etkin bir şekilde yönetilmesi gereklidir.

  • Lojistik planlama ve yönetim

Lojistik ağların tasarımı, rotalama, lojistik maliyet analizi ve zaman çizelgesi gibi faaliyetleri içerir.

  •  Risk yönetimi

Farklı ülkelerdeki farklı risklere karşı önlem alınması, güvenlik ve sigorta düzenlemeleri gibi konuları içerir.

  •   Bilgi teknolojileri

Lojistik süreçlerin izlenmesi ve yönetimi için bilgi teknolojilerinin kullanımını içerir.

Uluslararası lojistik, tedarik zincirinin etkin ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak için önemli bir rol oynar. Lojistik şirketleri, nakliye firmaları, gümrük müşavirlikleri ve diğer paydaşlar arasında güçlü bir işbirliği ve koordinasyon gerektirir. Teknolojik gelişmeler, lojistik alanında süreçleri daha da optimize etmeye yardımcı olmuş ve daha sürdürülebilir çözümler sunmuştur.

Uluslararası lojistik firmaları ne gibi hizmetler sunar?

Bu alanda ülkemizde oldukça başarılı lojistik firmaları vardır. Firmalar uluslararası taşımacılık, tedarik zinciri yönetimi, depo hizmetleri, dağıtım, proje koordinasyonu, proje yönetimi, gümrük hizmetleri, sigorta hizmetleri, nakliye ve benzeri gibi konularda hizmet sunar. Çözüm odaklı yaklaşımlarla müşterilerle daima etkili iletişim kurmaya çalışırlar zira bu operasyonun temelinde planlama ve iletişim yatar. Yapılan taşımacılık faaliyetleri çeşitli kollara sahiptir; karayolu ulaşımı, demiryolu ulaşımı, denizyolu ulaşımı, havayolu ulaşımı gibi ulaşım araçları vardır. Tüm bunlar farklı operasyonlar ve yönetim süreçleri gerektirir. Uluslararası standartlara uygun olarak taşımacılık faaliyetleri sürdürülmelidir. Yanı sıra uluslararası lojistik firmaları müşterilerin beklentilerini ve firmanın misyonunu düşünerek hareket eder. Firmaların ürünlerini zamanında ulaştırması kadar ulaşım aşamasında doğru bir planlama ve yönetimin yapılması da önemlidir. Bu noktada uluslararası lojistik yönetiminin önemi bir kez daha ortaya çıkar.

Uluslararası lojistik yönetimi nedir?

Gümrük, sigorta hizmetleri, ambalajlama, dağıtım, nakliye ve benzeri gibi faaliyetlerin bütündür. Her bir birim, ekstra özen gerektirir çünkü lojistik bir zincirdir. Halkalarda oluşan bir sorun tüm zincire etki edebilir. Bu nedenle her bir birim titizlikle yönetilmelidir. Lojistik kavramı tamamen doğru planlama ve kaliteli zaman yönetimine bağlıdır. Buradaki amaç her ne kadar “ulaştırma” gibi görünse de temelinde pek çok yönetim sürecini kapsar. Kontrol, operasyon ve planlama yapabilmek iyi bir yönetimin başlıca kurallarıdır. Lojistik yönetiminden önce gerçekleşebilecek olası krizler daima hesaplanmalıdır. Çözüm odaklı olmak ve kriz yönetimini doğru yapabilmek de lojistik firmasının görevlerinden biridir. Operasyon biriminin hizmetleri ve kontrol aşamasının sağlıklı bir şekilde olabilmesi için mutlaka bir öngörü yeteneği gereklidir ki olası sorunlara karşı hazırda bir B planı bulunabilsin. Kurum içi iletişimin de plan ve programlama dahilinde olması gerekir. Lojistik sürecinin kusursuz ilerleyebilmesi için kurum içi iletişim de çok önemidir. Teslimat ve dağıtım süreçlerinde bir sorun olmaması için kurum içi çalışanların her adımının birbiri ile koordineli olması gerekir. Lojistik, doğru bir ekip çalışması ve koordinasyon gerektirir.

Uluslararası lojistiğin avantajları nelerdir?

Uluslararası lojistik, birçok avantaj sunarak küresel ticaretin ve işbirliğinin artmasına katkı sağlar. Uluslararası lojistiğin avantajlarından biri tedarik zincirinin doğru işlemesidir. İlk üreticiden son tüketiciye kadar olan süreçlerin aksaksız ilerlemesine olanak sağlar. Uluslararası lojistik, aynı zamanda dış ticaret hacminin artmasına da yardımcı olur bu sayede gelirlere de bu artış yansır.

Pazar genişlemesine yol açar. Uluslararası lojistik, şirketlerin ürün ve hizmetlerini dünya çapında müşterilere ulaştırmalarına olanak tanır. Bu sayede şirketler, yerel pazarlardan daha büyük ve çeşitli pazarlara erişebilir ve daha fazla müşteriye ulaşabilirler.

Rekabet avantajı sağlar. Küresel pazarda faaliyet gösteren şirketler, uluslararası lojistiği etkin bir şekilde yöneterek rekabet avantajı elde edebilirler. Daha hızlı ve güvenilir teslimat süreçleri, müşteri memnuniyetini artırabilir ve şirketleri diğer rakiplerinden ayırabilir.

Uluslararası lojistik, farklı ülkelerdeki işletmeler arasında güçlü bir işbirliği ve entegrasyon sağlar. Bu, tedarik zinciri yönetiminin daha verimli ve koordineli bir şekilde gerçekleştirilmesine katkıda bulunur.

Uluslararası lojistik, ürünlerin daha etkili bir şekilde taşınması ve yönetilmesi sayesinde maliyetleri azaltabilir. Lojistik süreçlerin optimize edilmesi, depolama ve taşıma maliyetlerinin düşürülmesine ve stok seviyelerinin daha iyi yönetilmesine yardımcı olabilir.

Uluslararası lojistik, farklı ülkeler arasında teknoloji ve yenilik transferini teşvik eder. Bu, gelişmiş teknolojilere erişimi artırır ve iş süreçlerini daha verimli hale getirebilir.

Sürdürülebilirlik avantajı sağlar. Etkin lojistik yönetimi, daha az enerji tüketimi, azaltılmış karbon ayak izi ve daha sürdürülebilir iş uygulamaları ile sonuçlanabilir.

Ekonomik Büyümeye sebep verer: Uluslararası lojistik, uluslararası ticaretin artması ve işbirliğinin artması yoluyla ekonomik büyümeyi teşvik eder. Bu da daha fazla iş fırsatı yaratır ve ülkeler arasında refahın artmasına katkıda bulunur.

Tüm bu avantajlar, uluslararası lojistiğin küresel ekonomi için önemli bir rol oynadığını ve şirketlerin rekabetçi bir ortamda başarılı olmasına yardımcı olduğunu göstermektedir.